بایگانی برچسب: تنگی کانال نخاع

تنگی کانال نخاع

تنگی کانال نخاعی

Lumbar Spinal Stenosis

تنگی کانالی که نخاع از آن عبور می‌کند یا کانال هایی که محل عبور ریشه های عصبی هستند یا سوراخ های بین مهره ای اصطلاحا گرفتگی یا تنگی ستون مهره گفته می شود. این تعریف آناتومیکال است و در عمل درصد قابل توجهی از افراد بالای ۴۰ سال هستند که تنگی آناتومیک را دارند ولی هیچ گونه علامت و مشکلی ندارند، در نتیجه بیمار محسوب نمی شوند. تنگی زمانی مهم و مشکل ساز می شود که روی ساختارهای عصبی، یعنی نخاع، ریشه های عصبی، و ناحیه ی “دم اسبی” فشار آورده باشد.