فاشئیت پلانتار (درد پاشنه پا)

Plantar Fasciitis

فاشئیت پلانتار (درد پاشنه ی پا) عبارت است از بروز پروسه ای تخریبی و وقوع پارگی های بسیار ریز در بافت همبند کف پا (آپونوروز فیبروز چند لایه کف پا) که ناشی از راه رفتن، دویدن یا ایستادن زیاد از حد می باشد.

ساییدگی زانو

Knee Arthritis

زانوها شایعترین محل برای ساییدگی در اندام های تحتانی هستند. نیمی از بزرگسالان در طی زندگی خود، درد ناشی از ساییدگی زانو را تجربه می کنند.
شایعترین نوع ساییدگی زانو، قسمت داخلی مفصل زانو را درگیر می‌کند و ممکن است منجر به پرانتزی شدن پاها شود.

ساییدگی مفصل لگن

hip osteoarthritis

شایعترین بیماری مفصل لگن (هیپ)، ساییدگی لگن است.
فشاری که حین فعالیت های تحمل کننده وزن مانند راه رفتن، دویدن ، پریدن و بلند کردم اجسام به مفصل لگن وارد می‌شود بین ۳ تا ۸ برابر وزن بدن است. به همین دلیل این مفصل مستعد ساییدگی می باشد.

تنگی کانال نخاعی

Lumbar Spinal Stenosis

تنگی کانالی که نخاع از آن عبور می‌کند یا کانال هایی که محل عبور ریشه های عصبی هستند یا سوراخ های بین مهره ای اصطلاحا گرفتگی یا تنگی ستون مهره گفته می شود. این تعریف آناتومیکال است و در عمل درصد قابل توجهی از افراد بالای ۴۰ سال هستند که تنگی آناتومیک را دارند ولی هیچ گونه علامت و مشکلی ندارند، در نتیجه بیمار محسوب نمی شوند. تنگی زمانی مهم و مشکل ساز می شود که روی ساختارهای عصبی، یعنی نخاع، ریشه های عصبی، و ناحیه ی “دم اسبی” فشار آورده باشد.

طب سوزنی

acupuncture therapy

طب سوزنی از مواردی است که بسیار به “شبه علم” شباهت دارد. شاید به این دلیل که ریشه ی آن برگرفته از طب سنتی و باستانی چین است. ولی از طب سوزنی در پزشکی مدرن هم استفاده می شود…. البته نه دقیقا از همه ی ابعاد آن به عنوان طب باستانی چینی. اثر گذاری طب سوزنی در بعضی زمینه ها از طریق مقالات معتبر و روشمند علمی ثابت شده و توانسته است تاییده سازمان‌های غذا و دارو و حتی پوشش بیمه را در بعضی از کشورها به دست بیاورد.