بایگانی برچسب: طب سوزنی

طب سوزنی

طب سوزنی

acupuncture therapy

طب سوزنی از مواردی است که بسیار به “شبه علم” شباهت دارد. شاید به این دلیل که ریشه ی آن برگرفته از طب سنتی و باستانی چین است. ولی از طب سوزنی در پزشکی مدرن هم استفاده می شود…. البته نه دقیقا از همه ی ابعاد آن به عنوان طب باستانی چینی. اثر گذاری طب سوزنی در بعضی زمینه ها از طریق مقالات معتبر و روشمند علمی ثابت شده و توانسته است تاییده سازمان‌های غذا و دارو و حتی پوشش بیمه را در بعضی از کشورها به دست بیاورد.