بایگانی برچسب: ساییدگی مهره گردن

ساییدگی مهره گردن

ورزش درمانی درد گردن

Neck Pain

رادیکولوپاتی گردنی به معنی “اختلال عملکرد ریشه عصبی ای که از نخاع گردن وارد دست‌ها می شوند” است. رادیکولوپاتی گردن ممکن است ناشی از بیرون زدگی دیسک گردن، تنگی کانال نخاعی، ساییدگی مهره های گردن، تومور و عفونت‌هایی مانند سل و تب مالت در ناحیه ستون مهره های گردنی باشد.