بایگانی برچسب: تاندینوپاتی روتاتور کاف

تاندینوپاتی روتاتور کاف

ورزش درمانی در تاندینوپاتی روتاتور کاف

Rotator Cuff Tears and Shoulder Pain

یکی از مشکلات شایع در آسیب های شانه، کشیدگی و پارگی در تاندون های روتاتور کاف یا کلاهک گرداننده در شانه می باشد که در حالت طبیعی امکان بالا بردن و چرخاندن بازو را فراهم می‌کنند.
این آسیب ممکن است به مرور زمان در اثر سایش و پارگی طبیعی رخ دهد، و یا ناشی از انجام حرکات تکراری یا تروما در ورزشهایی مانند بیس‌بال یا تنیس، و مشاغلی مانند نقاشی یا تمیز کردن پنجره‌ها باشد.